P&C Portal

Wat doet de gemeente Renkum?

Wij vinden het belangrijk dat onze inwoners inzicht krijgen in het huishoudboekje van de gemeente Renkum. Op deze website vind je alle digitale P&C documenten vanaf de Perspectiefnota 2018-2022.

Begroting

De begroting bestaat uit een uitwerking van alle beleidsvoornemens voor de komende vier jaren, de concrete activiteiten die daarbij horen, de middelen die nodig zijn voor deze activiteiten en uit welke bronnen deze middelen afkomstig zijn.

Selecteer jaartal

Perspectiefnota

In de perspectiefnota stellen we de financiële kaders vast voor de komende vier jaren. Zo is precies te zien op welke plekken het gemeentelijk geld wordt ingezet en voor welke doelen dit wordt gedaan.

Voorjaarsnota

Selecteer jaartal